En opplæringsvideo i animasjon for bruk av database-systemet MissingX som er verdens største «lost & found»-database. Videoen er uten lyd, og det er helt med hensikt: Plattformen denne videon skal vises på tilsier at seeren vil ha dårlig tilgang på lydavspilling. Det var derfor viktig å visualisere hele prosessen i animasjon. Den går også tregt, […]

En opplæringsvideo i animasjon for bruk av database-systemet MissingX som er verdens største «lost & found»-database. Videoen er uten lyd, og det er helt med hensikt: Plattformen denne videon skal vises på tilsier at seeren vil ha dårlig tilgang på lydavspilling. Det var derfor viktig å visualisere hele prosessen i animasjon. Den går også tregt, fordi seeren av videoen er av den type som må ta det rolig og få det inn med teskje. Animasjon-stilen har en leken look, da dette passer fint til seeren av videoene.

Dette var et prøveprosjekt for å lage en hel haug av videoer til opplæring i bruk av systemet deres. På grunn av totalprisen på prosjektet, og daværende kundeprosesser, ble det dessverre ikke noe av full produksjon av disse videoene. Vi synes likevel vi fikk til et bra konsept!