I 2018 produserte vi en kortfilm – for læringens og eksperimenteringens skyld. Den havner i drama-sjangren, og handler om en fyrvokter som presses til å ta et valg.  

I 2018 produserte vi en kortfilm – for læringens og eksperimenteringens skyld. Den havner i drama-sjangren, og handler om en fyrvokter som presses til å ta et valg.