Musikkvideo vi fikk i oppdrag å produsere for elektrikerfirma Installatøren sin Oslo-avdeling. Sangen var deres egen og produsert på forhånd. Med filmen ønsket de å markedsføre seg som et jordnært firma med hyggelige folk. Den ble publisert på sosiale medier, blant annet Facebook og fikk masser av gode tilbakemeldinger og mange visninger. Den ble også vist som et innslag på et av firmaet sine interne arrangementer.