Hvilken effekt har troverdighet i forhold til markedsføring av eventet ditt, og hvordan skal man formidle dette best mulig? Jeg skal forklare deg det mest grunnleggende om hvordan du får deltakere til å bli med på eventet ditt – det er nok en selvfølge, men en god påminnelse.

Å arrangere et event for første gang er alltid krevende, man må overbevise deltakerene om at eventet er verdt å delta på, og evt. betale for å delta på. Få førstegangs-arrangerte eventer har stor suksess med antall deltakende.

Hvorfor det? Vel, det sier seg i grunn selv. God erfaring, et godt rykte og sensasjon er det som avgjør om man vil være med på event’et ditt. God erfaring er det mest avgjørende, så et godt rykte, og til slutt sensasjon. Disse elementene er med på å skape troverdighet til at eventet ditt er det du påstår at det er når du markedsfører eventet.

Ingen fra målgruppen din har erfaring fra å være med på dette eventet, de har heller ikke hørt om andres erfaringer fra dette eventet. Kjennskapet til deg som event-arrangør eller medvirkende i eventet ditt er da viktig for troverdigheten. Blir eventet ditt omtalt og får oppmerksomhet, så skaper det også en viss troverdighet.

Et event som skaper troverdighet
Når du først er i gang med å arrangere et event, enten for første gang eller om det er arrangert flere ganger før, så er det viktig at eventet engasjerer deltakerene dine for å skape en god erfaring og et godt rykte. Dette er selvfølgelig grunnleggende, engasjerer det ikke noen av deltakerene er det mest sannsynlig ikke vits å arrangere det enda en gang. Når du har arrangert et event som engasjerer, så skaper det troverdighet helt av seg selv, uten noen som helst markedsføring av deg som event-arrangør. Erfaringen fra eventet sprer seg via deltakerene som har vært med til omgangskretsen deres, og omgangskretsen til omgangskretsen. Dette skaper et godt rykte, og et godt rykte skaper etterhvert sensasjon når det har nådd ut til nok personer.

Dette er jo selvfølgelig ikke en veldig effektivt spredning av erfaringen. Eventet skal være hinsides engasjerende og vært arrangert mange, mange ganger før hvis den naturlige spredningens skal være noenlunde effektiv som den eneste formidlingen av at eventet er troverdig.

Markedsføring må til
Nei, det må selvfølgelig markedsføring til – markedsføring av troverdighet. Når man markedsfører troverdighet, formidler man erfaringen om at eventet er engasjerende fra tidligere deltakere til alle mottakere. Da trenger man disse deltakerene å vise til, og det er mange måter å gjøre det på. Men å vise til disse deltakerene mens de er på det samme eventet du markedsfører og er engasjert der, er den mest effektive måten å gjøre det på. Dokumentasjon er altså nøkkelordet.

Bruk det beste virkemiddelet
Hvilket virkemiddel man velger for å dokumentere er viktig. Bilder er svært effektive, og de formidler erfaringen veldig godt om man tar de riktig. Lyd er effektivt til å formidle stemning eller direkte tale. Kombiner disse to og du har det mest effektive virkemidlet av de alle. Nemlig film. Film kan formidle hva som helst og brukes dette virkemiddelet riktig kan det formidle troverdighet også.

Den beste og mest langsiktige strategien for markedsføringen av eventet ditt er å dokumentere det, og da burde det dokumenteres med film.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *